Techzine Talks

Welkom bij Techzine Talks | SAP Sapphire Now (pilot)

June 07, 2021 Techzine redactie Season 1 Episode 1
Techzine Talks
Welkom bij Techzine Talks | SAP Sapphire Now (pilot)
Show Notes Chapter Markers

Welkom bij de allereerste Techzine podcast met de naam Techzine Talks. In deze podcast delen we kort wat je kan verwachten van Techzine Talks en geven we een nabeschouwing van SAP Sapphire Now; de jaarlijkse conferentie van SAP die door onze redactie op de voet is gevolgd.

Let op: Techzine Talks is nog een pilot. We hebben een idee waar we met deze podcast naartoe willen, welke informatie we willen brengen en wat wij denken dat meerwaarde biedt in het huidige medialandschap. Wel denken we meerdere afleveringen nodig te hebben om ons concept waar nodig bij te schaven en zaken toe te voegen of weg te laten.

Meer: https://www.techzine.nl
Het SAP-artikel waarnaar Berry refereerde: Christian Klein geeft SAP een ander gezicht

Wat is Techzine Talks?
Begrip van de week
Deep Dive: SAP Sapphire Now